A1 – INDUSTRIAL PARK


Production or storage spaces located in a logistics complex located at the beginning of the Bucharest-Pitesti highway, near the Ring Road. It can perform multiple activities, from heavy production to storage of medicines, the spaces can be personalized according to the tenant’s requests.
Spatii pentru productie sau depozitare situate intr-un complex logistic situat la inceputul autostrazii Bucuresti-Pitesti, in vecinatatea Soselei de Centura. Se pot desfasura activitati multiple, de la productie grea pana la depozitarea de medicamente, spatiile putand fi personalizate conform solicitarilor chiriasului. Proiectul este in faza finala de executie, spatiile vor pute a fi amenajate si livrate conform nevoilor chiriasului.

  

* 5,5 m usable storage height (ideal for production or storage on three levels)
* Temperature control system
* Fire prevention system provided with sprinkler, hydrants and smoke escape hatches
* All utilities available (included 380V – 500 KVA)
* Lighting indoor / outdoor
* Floor finished with quartz cement
* Loading docks
* Concrete platform / truck parking
* Warehous can be fitted with racking system
* Offices are divided and arranged on demands
* Truck access / parking
* Ensure: security, snow removal, waste removal, building maintenance, etc.
* 5,5 m inaltime utila depozit (ideal pentru productie sau depozitare pe trei niveluri)
* sistem de climatizare (incalzire-racire)
* sistem de prevenire si stingere a incendiilor prevazut cu sprinklere, hidranti, senzori de detectie, trape de evacuare a fumului
* toate utilitatile disponibile (inclusiv 380V – 500 KVA)
* rampe incarcare-descarcare
* iluminat interior /exterior
* pardoseala finisata cu ciment elicopterizat
* depozitele pot fi dotate cu sistem de rafturi
* birourile se compartimenteaza si amenajeaza la cerere
* platforma betonata /parcare tir
* se asigura: paza, deszapezire, ridicarea gunoiului, intretinerea cladirii, etc.

Availability: 2,000 sqm.

Price: 4,5 euro / sq.m. + VAT – the costs of rent and the cost of maintenance services are included.

Disponibilitate: 2.000 mp.

Pret: 4,5 euro /mp + TVA – sunt incluse atat costul chiriei cat si costul serviciilor de mentenanta.

Share