It was designated winner of the auction for the construction of the Passage at the intersection of Oltenita Road with the Ring Road.


The Company ITINERA SPA was named today, February 27, the winner of the auction for the contract regarding the design and execution of the road junction on Bucharest – DN4 (Oltenita), km 29+500 – km 33+190, with a financial proposal value of 169.508.442,60 lei, excluding VAT (equivalent to 35,5 million euro, excluding VAT).
According to contract terms, the duration of this project is 30 months, of which 6 months are for the design activity and 24 months for the execution of works. The guarantee for the execution offered by ITINERA SPA is 10 years.
The process of signing the contract can only be initiated after the expiration of 10 days legal period from the transmission of the communications on the outcome of the procedure.
If the complaints against the new outcome of the procedure will be recorded, CNAIR SA will have to wait for their settlement.

More information:
The Ring Road- DN4 road junction will be a uneven one and involves the arrangement of a rounded ovoid roundabout, which will streamline traffic flows in the area, including rail traffic.
The route of the road junction is between km 29+500 and km 33+190 on the current ring road of the Bucharest.
In direction to Bucharest, the road node will have a sector of about 800 m and to Oltenita a sector of 650 m, the both sectors will end in roundabouts.


Ro Compania ITINERA SPA a fost desemnată astăzi, 27 februarie 2019, câștigătoarea licitației pentru contractul privind proiectarea și execuția nodului rutier pe Centura București – DN4 (Oltenița), km 29+500 – km 33+190, cu o valoare a propunerii financiare de 169.508.442,60 lei, fără TVA (echivalentul a 35,5 milioane euro, fără TVA).
Potrivit contractului, durata de realizare a acestui proiect este de 30 luni, din care 6 luni pentru activitatea de proiectare și 24 luni pentru execuția lucrărilor. Garanția pentru execuția lucrărilor, ofertată de ITINERA SPA, este de 10 ani.
Procesul de semnare a contractului va putea fi inițiat doar după expirarea perioadei legale de 10 zile de la transmitera comunicărilor privind rezultatul procedurii, în care pot fi depuse contestații.
În situația în care vor fi înregistrate contestații împotriva noului rezultat al procedurii, CNAIR SA va trebui să aștepte soluționarea acestora.

Informații suplimentare:
Nodul rutier Centura București – DN4 (Oltenita) va fi unul denivelat și presupune amenajarea unui sens giratoriu ovoid suspendat, care va fluidiza fluxurile de trafic din zonă, inclusiv traficul feroviar.
Traseul amenajarii nodului rutier se desfășoară între km 29+500 și km 33+190, pe actuala centură a Capitalei.
Pe direcția București, nodul rutier va avea un sector de aproximativ 800 m și pe direcția Oltenița un sector de 650 m, iar ambele sectoare vor încheia în sensuri giratorii.

 

 

Source: CNADNR official website.

Sursa: Site-ul oficial CNADNR

Share